Ik geef toestemming dat mijn gegevens door ETAP voor onbepaalde tijd zullen bijgehouden en gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze dienen eg. het verzenden van informatieve digitale nieuwsbrieven over ETAP. Voor het uitoefenen van uw rechten mbt uw persoonsgegevens zoals het recht van toegang tot uw gegevens, recht op verbetering en wissing, recht om toestemming in te trekken kan u contant opnemen met marketing@etaplighting.com.