EMD scheme 1
Ljuset regleras som en funktion av mängden inkommande dagsljus och rörelse.
EMD scheme 2
Armaturerna är grupperade. Så länge en armatur detekterar rörelse i gruppen förblir hela armaturgruppen aktiv.

 

Energisnål

EMD minimerar armaturens energiförbrukning. Tack vare den automatiska dagsljus- och närvaroberoende regleringen undviker man onödig energiförbrukning. Parasitisk energiförbrukning, dvs. sensorns förbrukning, minskas till ett minimum. EMD DALI använder 0,8 W.

 

Flexibel och komfortabel

Med EMD i armaturerna är du beredd på ändringar i framtiden. Med hjälp av en särskild fjärrkontroll kan du välja mellan flera olika fördefinierade arbetslägen. Du kan t.ex. genom att trycka på en knapp byta från läget "enskilt kontor" till "kontor med öppen planlösning". Här kan du naturligtvis konfigurera dagsljusstyrningen så att det passar dina behov. EMD medger dessutom möjligheten att styra flera grupper armaturer med en enda sensor och dämpa ljuset på fönstersidan och korridorsidan i ett rum på olika sätt beroende på det infallande dagsljuset.

ETAP EMD DALI in U7 luminaire

U7 med EMD-sensor

ETAP U3 long luminaire with 6 units with EMD-sensor

U3 med EMD-sensor

 

Enkel installation

ETAP integrerar perfekt EMD-sensorn i armaturen. Extra kablar behövs inte. Konfigurationen slutförs i förväg så långt det är möjligt; alla justeringar kan göras på plats.

 

Beställning

Be din ETAP-konsult räkna ut den bästa lösningen för dina specifika behov. Sensorn kan byggas in i armaturhuset på begäran.

 

Tillval och tillbehör

Fjärrkontroll för användare

C1TU00 väggmontering för IR-sändare, 2 kommandon
C1TU03 Manell IR-fjärrkontroll, 5 kommandon, inklusive väggfäste

Fjärrkontroll för installatörer

C1TC03 avancerad fjärrkontroll för installatörer

Extensionssensor

 
C1RM0/00 extensionssensor för rörelsedetektering, ytmonterad
kontakta ETAP extensionssensor för montering i armatur

 

EMD för korridorer och öppna ytor

Öppna ytor och korridorer kräver speciella rörelsesensorer. I korridorer måste rörelse detekteras längs hela korridoren så sensorer med förlängda detektionszoner krävs. Stora, öppna utrymmen kräver sensorer som kan detektera rörelse även på stort avstånd. ETAP har även ett fullt sortiment med EMD-sensorer för dessa användningsområden.

Nedladdningar