Du väljer ett trådlöst eller kabelbundet nätverk eller en kombination av båda. Med ESM hanterar du inte bara dina autonoma och centrala armaturer för nödbelysning utan även nödenheter och LED-moduler som är inbyggda i armaturerna.

Du kan ansluta ESM-nätverket till Internet för att alltid ha full åtkomst var du än är.

ESM har bara fördelar och tillför värde till din nödbelysning

 • Du väljer extra säkerhet
 • Du sparar tid och pengar genom att hantera nödbelysningen effektivt, alltid, överallt. (I enlighet med den europeiska standarden SS-EN 50172).
 • Du håller alla möjligheter öppna: en mångsidig lösning för alla byggnader eller systemkonfigurationer.
 • ESM är ett användarvänligt system.
 • ESM växer flexibelt tillsammans med dina behov.
 • Du är i gott sällskap: ESM har bevisat sin kvalitet och stabilitet under flera år på hundratals företag i Europa.

Systemstruktur

 

ESM system structure

ESM-systemets funktioner

Armatur – meddelanden

 • Armaturfel: lampa, batteri, elektronik
 • Nätverksproblem: kommunikationsproblem eller radiokommunikationsproblem
 • Armatur: identifikationsdata

Programvara – kommandon (enskilda/per grupp)

 • Tändning/släckning av den permanenta lampan (manuell/periodisk automatisk)
 • Inställning av testtider
 • Manuell testning
 • Sökfunktion
 • Aktivering eller inaktivering av viloläge (endast för kabelbundet nätverk)

Programvara - översikt

 • Systemstatus:
  • driftsläge (standby-läge/testläge/viloläge/nödläge)
  • lampstatus, testinställningar (tid/cykel)
  • lampans brinntimmar (endast fristående armaturer)
  • batteriets autonomi (utom armaturer med nödenhet och EBS-system)
 • Felmeddelanden: lampa, batteri, elektronik, nätverkskommunikationsavbrott
 • Underhåll: att göra-lista med plats på karta eller foto och information på armaturen, lampan och batteriet
 • Statistik: statusrapport, historik
 • Systemrapporter: installationsrapport, testinställningar, statusrapport, reparationsordrar

(i enlighet med SS-EN 50172)

System – Externa anslutningar

 • Automatisk export av statusinformation (ASCII)
 • Larmsignal via spänningsfri kontaktmodul
 • Automatisk felrapportering via e-post
 • Åtkomst med dator via Internet eller nätverksanslutning