KE212/6S4-ATEX1


ytmonterad armatur • rektangulär
industri
lackerat aluminium
LED LP
linjär lins
550 lm
utrymningsväg/öppna ytor
Med inbyggt självtest - EST+ Med inbyggt självtest - EST+ med fjärrkontrollen
IEC/TR 62778: RG 0