Vond u dit interessant? Ontdek nog meer...

  • Regelgeving verlichting

De EU zet volop in op duurzaamheid en circulariteit met nieuwe regelgeving. In juli werd een nieuwe verordening opgesteld, en zo nieuwe regels voor batterijen oplegt. Hieronder volgt een korte samenvatting van die verordening.

  • Regelgeving verlichting

Is noodverlichting verplicht volgens de Belgische wet? En zo ja, waar en wanneer dan? ETAP geeft een overzicht van de evolutie van wetten en normen rond veiligheidsverlichting.

  • Regelgeving verlichting

In Nederland wordt de verantwoordelijkheid voor de noodverlichting gelegd bij de eigenaar van een gebouw, wegens het Bouwbesluit, en bij de werkgever, wegens de Arbowet. Verder zijn er ook heel wat normen die van toepassing zijn.