Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen en activiteiten door in te schrijven op ons ETAP-nieuws.

Kort maar krachtig – zo willen we u ongeveer een keer per maand informeren over:

  • productinnovaties en actuele verlichtingstrends;
  • inzichten van onze technologie-experts;
  • mooie realisaties; 
  • belangrijk bedrijfsnieuws.
Ik wil graag ETAP-mailings afgestemd op mijn persoonlijke behoeften ontvangen. Ik kan mij op ieder ogenblik uitschrijven door op de ‘uitschrijven’-knop te klikken in de communicatie of door een e-mail te sturen naar marketing@etaplighting.com. Ik heb de privacy policy gelezen en begrepen.
Ik geef ETAP de toestemming om mijn gegevens voor onbepaalde duur op te slaan en te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn, met name feedback op mijn vragen en de (eventuele) opvolging. Om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens te laten gelden zoals het recht op inzage van de vermelde gegevens, het recht op verbetering en schrapping, en het recht op intrekking van de toestemming, neemt u contact op met marketing@etaplighting.com
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.