Betaal voor licht, niet voor verlichting

Met Circulair Light as a Service (C-LaaS) bieden we je een ‘beheerde diensten’-oplossing voor al jouw noden op het vlak van verlichting en noodverlichting. Je hoeft je eigen geld niet in een verlichtingsinstallatie te investeren, tegen een vaste jaarlijkse vergoeding voldoen wij aan al je eisen. Wij staan in voor ontwerp, financiering, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud van jouw verlichting, terwijl we tegelijkertijd ook de lichtprestaties, energie-efficiëntie en wettelijke naleving van je installatie tijdens de hele levensduur garanderen.

Waarom nu kiezen voor C-LaaS?

Verzekeren dat het licht aan blijft

Met het Europese verbod op fluorescentielampen in het verschiet zullen heel wat bestaande installaties heel snel verouderd raken. Dankzij C-LaaS kan je nu eenvoudig overschakelen naar led-technologie, zonder enig probleem en zonder voorafgaande investeringen.

Een financiële besparing vanaf dag één

Je profiteert meteen van de allernieuwste technologie op het vlak van energie-efficiëntie, terwijl je je werkkapitaal kan behouden voor investeringen die er écht toe doen. Gezien de huidige energieprijzen zal de C-LaaS-vergoeding bijna altijd lager liggen dan de huidige kosten die je maakt om je verlichting te laten werken.

Laat ons het werk doen

Terwijl je je op je kernactiviteiten kunt focussen, zorgen wij voor het ontwerp, de financiering, de installatie en het onderhoud van jouw nieuwe verlichtingssysteem. Wij zijn er om je in elke fase te ontlasten.

Dankzij C-LaaS kunt u nu makkelijk overschakelen naar led-technologie, zonder probleem en voorafgaande investeringen

Waarom kiezen voor ETAP?

Circulariteit is meer dan zomaar een modewoord voor ETAP. Het staat centraal in onze volledige bedrijfsstrategie. We ontwerpen al onze producten volgens ons motto ‘Circulair eerst’ en we streven ernaar om ook steeds meer klanten van onze circulaire aanpak te overtuigen. Deze aanpak is geënt op ons sterk engagement om de impact van onze verlichtingssystemen te verminderen en onze klanten producten te bieden die hun geld meer dan waard zijn. Daarvoor zetten we ten volle in op de troeven waarvoor we altijd al gekend zijn geweest: de lange levensduur van onze verlichtingssystemen en onze lokale aanwezigheid, dicht bij de klanten.

De levenscyclus van C-LaaS

Werkwijze

Bij renovatieprojecten gaan we van start met een gratis quickscan. Wanneer je overtuigd bent van ons voorstel maken we, net zoals voor nieuwbouwprojecten, een C-LaaS-dossier. De kosten van deze studie kunnen later van de jaarlijkse C-LaaS-vergoeding worden afgetrokken.

Quickscan

Quickscan

Met deze service kan je het potentieel van Light as a Service voor je renovatieproject verkennen. Het rapport toont een beknopt overzicht van alle mogelijke verbeteringen van je verlichtingsinstallatie:

 • Hoeveel energie kan je besparen?
 • Welke lichtopbrengst is ideaal voor jouw project?
 • Wat is je ecologische voetafdruk?
C-LaaS dossier

C-LaaS dossier

Op basis van de bouwplannen of een locatiebezoek maken wij een uitgebreid dossier. Dit dossier bevat een gedetailleerd voorstel van je toekomstig verlichtingssysteem.

Ontwerp en studie

Na een uitgebreid bezoek aan je vestiging waarbij we je huidige situatie volledig in beeld brengen, bestuderen we in detail jouw noden op het vlak van verlichting en stellen we een allesomvattend voorstel op voor je toekomstige systeem. De kosten voor de studie kunnen later van de jaarlijkse C-LaaS-vergoeding afgetrokken worden. Onze studie omvat het volgende:

 • Inventarisatie van alle armaturen
 • Werkingsprincipes voor alle bedieningselementen
 • Technische datasheets
 • Exploitatiekosten vergelijkingen
 • Subsidieberekening
 • Subsidieaanvragen
C-Laas ETAP: ontwerp en studie

Prestatiecontract met serviceniveaus

Op basis van onze studie bepalen we prestatieniveaus voor de volledige looptijd van de C-LaaS-overeenkomst, met gegarandeerde lichtrendementen voor iedere ruimte bij een constant energieverbruik.

Installatie en inbedrijfstelling

Onze toegewezen projectmanager volgt de volledige installatie en inbedrijfstelling van jouw verlichtingsproject op.

Beheerde diensten

We verzekeren de ononderbroken werking en optimale prestatie van je verlichting tijdens de hele looptijd van het contract. Onze diensten omvatten zowel preventief als curatief onderhoud, de jaarlijkse keuringen en het testen van de batterijen.

Een eindeloze cyclus

Aan het eind van het contract beslissen we samen over de volgende stappen. Daarbij zijn meerdere opties mogelijk:

 • We verlengen het contract na een grondige check-up van de installatie.
 • We verlengen het contract na een upgrade en modernisering van de installatie.
 • Je neemt de eigendom en verantwoordelijkheid voor de installatie over.
 • We nemen de installatie terug met het oog op hergebruik in de circulaire economie.
We verzekeren de ononderbroken werking en optimale prestatie van uw verlichting tijdens de hele looptijd van het contract

C-LaaS referenties

Een toenemend aantal klanten vertrouwt op ons om de volle verantwoordelijkheid te nemen voor hun verlichtings- en noodverlichtingssystemen. Lees hun getuigenissen en kom te weten hoe zij hebben geprofiteerd van C-LaaS.

Het licht van de toekomst zonder investering? Dat is C-LaaS

 

Het licht van de toekomst zonder investering? Dat is C-LaaS!

Ontdek er alles over in het webinar

Verlichting ontworpen voor optimale prestatie en efficiëntie

Ontworpen voor optimale prestatie en efficiëntie

Alles begint bij wat je nodig hebt. Wij ontwerpen een verlichtingssysteem dat perfect aansluit op jouw eisen en specificaties, maar tegelijkertijd ook het energieverbruik tot een strikt minimum beperkt. We bieden maatoplossingen voor kantoren, industrie, gezondheidszorg, onderwijs, vrije tijd en sport. In geval van renovatie maken we een inventaris op van je bestaande installaties en bepalen we de best mogelijke manier van handelen: moderniseren wanneer dat economisch haalbaar is, vervangen waar nodig.

Kies voor een eindeloze verlichting

C-LaaS maakt u het leven makkelijker. ETAP neemt de volle verantwoordelijkheid op voor uw verlichting en noodverlichting

Gemoedsrust in elk stadium

C-LaaS maakt je het leven een pak makkelijker. Wij nemen de volle verantwoordelijkheid op voor je verlichting en noodverlichting, en garanderen de prestaties, lichtniveaus en het energieverbruik tijdens de volledige levensduur van de installatie. In elk stadium kan je erop vertrouwen dat onze ervaren projectmanagers en onderhoudstechnici voor een perfecte werking zullen instaan en daarbij alle voorschriften zullen naleven. Zodat  je je  volledig kan focussen op wat echt telt voor je organisatie.

Kies voor een moeiteloze verlichting

Onze verlichtingsoplossingen zijn ontworpen met het oog op circulariteit

Er gaat niets verloren

Onze verlichtingsoplossingen zijn ontworpen met het oog op circulariteit. Bij het ontwerp van onze armaturen streven we naar een lange levensduur, een optimale lichtspreiding en een efficiënt onderhoud. Zowel materialen als componenten worden met zorg geselecteerd met het oog op vlotte reparatie, renovatie, hergebruik en recyclage. Aan het eind van de nuttige levensduur van de installatie worden alle armaturen veilig verwijderd en naar ons atelier gebracht, waar we op zoek gaan naar de beste circulaire optie. Zo kunnen we de volledige installatie hergebruiken of renoveren voor een toekomstig project, of bepaalde onderdelen en componenten recycleren om er nieuwe producten mee te maken. Wanneer er geen andere opties meer zijn, werken we samen met onze gecertificeerde recyclagepartners om te verzekeren dat alle materialen worden gerecupereerd.

Kies voor een afvalloze verlichting