ETAP Services zal gedurende 20 jaar instaan voor het onderhoud en het goed functioneren van de verlichting én noodverlichting voor ASTOR Geel VZW. Het betreft de lichtinstallatie voor een woonzorgcentrum met 168 woongelegenheden in 3 verschillende gebouwen nabij het stadscentrum. In het voorjaar van 2020 wordt de site in gebruik genomen. De gebruikers en bewoners zullen dan jarenlang zorgeloos kunnen genieten van hoogkwalitatieve verlichting. ASTOR is een zorginitiatief met een lokaal en sociaal karakter, waar de bewoners zelfstandig maar ook samen leven, en zorg kan worden voorzien op vraag en naar keuze van de bewoners. Het project is een ontwerp van OSAR architecten uit Antwerpen.