Het gebouw werd ontworpen door A-tract Architecture. In het kader van Light As A Service werd ETAP geselecteerd voor de levering en de plaatsing van de ledverlichting en zullen we gedurende 15 jaar instaan voor de goede werking en het onderhoud ervan. Vermits we ook eigenaar blijven van de armaturen kunnen we het circulaire gebruik garanderen; dit laatste was een absolute wens van de provincie. De oefenhal wordt medio 2019 in gebruik genomen. Studiebureau IKP Engineering nam de technische studies voor zijn rekening. De installatie van de armaturen werd verzorgd door Algemene Elektriciteitswerken Hermans.