Wanneer de nood het hoogst is, staat de (nood)verlichting voor je klaar! Althans, dat zou het geval moeten zijn, toch?

Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, zijn er in Europa en België regelgevende kaders en normen opgesteld. Fireforum, de nationale vereniging die brandveiligheid promoot, heeft een nieuwe Regel van Goed Vakmanschap (RGV) over noodverlichting gepubliceerd. Deze RGV (Gids voor Regelgeving) geeft een overzicht van de relevante regels en normen, verduidelijkt bepaalde termen en geeft uitleg over de concrete toepassing van deze regels.

Fireforum, de nationale vereniging die brandveiligheid promoot, heeft een nieuwe Regel van Goed Vakmanschap (RGV) over noodverlichting gepubliceerd

Deze RGV bestaat uit 4 delen:

1. Inleiding met ‘het toepassingsgebied’, ‘de bronnen’ en ‘termen en definities’

Onder deze rubrieken vind je wat duiding om b.v. het onderling verband tussen de verschillende bronnen uit regelgeving en normen beter te kunnen begrijpen. We vergelijken ook de terminologie uit de verschillende bronnen en geven aan waar de gelijkenissen en de verschillen zitten. Hiermee hopen we wat verwarring te kunnen voorkomen.

2. Noodverlichting - klaar en duidelijk

Dit deel doet wat de titel zegt, namelijk uitleggen wat noodverlichting is en wat de technische opties zijn met hun voor- en nadelen.

3. Regels van goed vakmanschap

Hier vind je duiding bij de voorschriften van zowel NBN EN 1838 als NBN EN 50172. Zo vind je hier een hoofdstuk over het beheer van noodverlichting wat goed aansluit bij NBN EN 50172. Vervolgens gaan we dieper in op aandachtspunten bij de technische voorschriften voor noodverlichtingsinstallaties of m.a.w. NBN EN 1838 wordt toegelicht.

4. Bijlagen

Naast bijlagen die het raadplegen van het document vereenvoudigen, zoals een lijst van figuren en een 4-talige lijst met veel gebruikte termen, geven we meer informatie over de regelgeving en over de relatie tussen noodverlichting en pictogrammen. U kunt deze RGV hier gratis downloaden in het Nederlands en het Frans.