Håll dig uppdaterad med vår utveckling och aktiviteter genom att prenumerera på våra ETAP-nyheter.

Kort men kraftfullt – så vill vi informera dig om följande ungefär en gång i månaden:

  • Produktinnovationer och aktuella belysningstrender
  • Insikter från våra tekniska experter 
  • Fantastiska projekt som är klara
  • Viktiga företagsnyheter
Jag vill gärna få ETAP-nyheter via e-post och få information och råd som är skräddarsydda efter mina behov. Jag godkänner att de personuppgifter som lämnas, används för att skicka dessa e-brev. Jag har vederbörligen noterat kommentarer om behandling och återkallande enligt ETAP's dataskyddsprinciper.
Jag godkänner att ETAP lagrar och använder mina uppgifter på obestämd tid för de syften de är avsedda för, dvs. återkoppling på min förfrågan och (eventuell) uppföljning. För att utöva dina rättigheter gällande dina personuppgifter, t.ex. rätten att få tillgång till nämnda uppgifter, rätten att förbättra och radera, rätten att återkalla godkännandet ber vi dig kontakta marketing@etaplighting.com
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.