ETAP garantiebeleid

1. GELDIGHEID 

 Het garantiebeleid van ETAP geldt voor alle ETAP-producten en -systemen die na 1 maart 2011 zijn geleverd en gefactureerd (voor noodverlichting geldt dit sinds 2009): 

 • armaturen uitgerust met traditionele lichtbronnen: fluorescentielampen, HID-lampen
   
 • armaturen uitgerust met leds
   
 • noodverlichtingarmaturen (inclusief batterijen)
   
 • lichtregelsystemen
   
 • systemen voor noodverlichtingbeheer 


 2. GARANTIETERMIJN 

 ETAP garandeert dat haar producten vrij zijn van fabricagegebreken en/of gebrekkige materialen gedurende een garantietermijn van 5 jaar na indienstneming (d.w.z. 30 dagen na productiedatum), uitgezonderd de hierna vermelde producten: 

 • fluorescentielampen en HID-lampen: 1 jaar garantie
   
 • batterijen van verlichtingsarmaturen met noodfunctie: 2 jaar garantie
   
 • lichtregelsystemen (Excellum) zonder onderhoudscontract met ETAP: 1 jaar garantie
   
 • systemen voor noodverlichtingbeheer (EBS-ESM) zonder onderhoudscontract met ETAP: 2 jaar garantie 


 3. GARANTIEVOORWAARDEN 

Deze garantie geldt uitsluitend indien volgende voorwaarden aantoonbaar zijn:  

 • de producten naar behoren werden geïnstalleerd en vakkundig in bedrijf werden gesteld conform de installatievoorschriften en desbetreffende productgegevens (zie website)
   
 • de producten niet werden gewijzigd of hersteld tenzij met schriftelijke goedkeuring van ETAP
   
 • de producten werden gebruikt of bediend conform de juiste spanningswaarden, bedienings- en omgevingsvoorwaarden zoals bepaald in de productgegevens1, gebruiksrichtlijnen, IEC-normen of andere met de producten meegeleverde documenten
   
 • de producten gebruikt werden binnen de grenswaarden van netspanning (230V +/10%) en omgevingstemperatuur (tussen 5°C en 35°C, tenzij anders vermeld in de productgegevens (zie website)
   
 • de gebreken niet het gevolg zijn van abnormale vervuiling, normale slijtage of overmacht 

 
4. MELDING VAN GEBREKEN 

 • Alle gebreken tijdens deze garantietermijn moeten binnen 30 dagen na vaststelling ervan aan ETAP worden gemeld, met minstens de volgende informatie: 
  - identificatie en hoeveelheden van de gebrekkige producten
  - productiedatum en installatiedatum 
  - gedetailleerde beschrijving van het probleem
  - de toepassing, het aantal gebruiksuren (branduren) en de schakelcycli      
                                                  
 • Als er tijdens de garantietermijn een gebrek aan ETAP wordt gemeld, krijgt een vertegenwoordiger van ETAP recht van toegang tot het gebrekkige product of systeem, ter controle van niet-conformiteit.
   
 • Gebrekkige materialen dienen naar ETAP te worden teruggestuurd en worden – na vervanging door ETAP – eigendom van ETAP. 

 
5. GEDEKT DOOR DE GARANTIE 

Als ETAP beslist dat het gemelde gebrek aan de garantievoorwaarden voldoet, kan ETAP naar eigen keuze: 

 • het gebrekkige product of onderdeel herstellen
   
 • het gebrekkige product of onderdeel vervangen
  - ofwel door een product of onderdeel van hetzelfde type 
  - ofwel door een vergelijkbaar product of onderdeel dat qua ontwerp en productfunctionaliteiten in geringe mate afwijkt van het gebrekkige product of onderdeel ingeval dit niet meer wordt geproduceerd of niet beschikbaar is 
   
 • de koopprijs aan de koper terugbetalen ingeval het product of onderdeel niet meer geproduceerd wordt of niet beschikbaar is en ETAP niet in de mogelijkheid verkeert om een vergelijkbaar product of onderdeel te leveren 

6. NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE 

De garantie geldt enkel voor schade die uitdrukkelijk wordt vermeld onder punt 5. Deze is dus niet geldig voor:

 • alle bijkomende kosten die ontstaan in verband met het verhelpen van de gebreken, zoals de kosten van installatie en ontmanteling, transport van het defecte of herstelde of nieuwe product, afvalverwijdering, kilometervergoeding, reistijdvergoeding en toegang tot de defecte producten (stellingen, liften, enz.) 
   
 • in geval van herstelling of vervanging van een gebrekkig onderdeel: de kosten voor demontage van het gebrekkig onderdeel en voor montage van het herstelde onderdeel of vervangingsonderdeel. 
   
 • alle diensten die noodzakelijk kunnen zijn zoals onder meer: een nieuwe inbedrijfstelling, softwareupdates enz., en die niet door een onderhoudscontract met ETAP worden gedekt.
   
 • alle schade aan andere goederen dan de door ETAP geleverde producten, of alle verliezen die te maken hebben met de beroepsactiviteit van de koper of de personen waarvoor hij aansprakelijk is.