Betala för ljus, inte belysning

Med Circular Light as a Service (C-LaaS) erbjuder vi en lösning med hanterade tjänster för alla dina behov av belysning och nödbelysning. Istället för att investera dina egna pengar i en belysningsinstallation uppfyller vi alla dina behov mot en fast årsavgift. Vi tar hand om att designa, finansiera, installera, driftsätta och underhålla belysningen, samtidigt som vi säkerställer ljusfunktion, energieffektivitet och laglig efterlevnad under installationens livslängd.

Varför välja C-LaaS nu?

Se till att lamporna lyser

Med det europeiska förbudet mot lysrör i horisonten kommer många befintliga installationer att bli för gamla nästan över en natt. Med C-LaaS kan du byta till LED-teknik på ett enkelt sätt – utan krångel och utan några förskottsinvesteringar.

Spara pengar från dag ett

Du drar omedelbart nytta av den senaste energieffektiva tekniken, samtidigt som du behåller ditt rörelsekapital för investeringar som verkligen betyder något. Med dagens energipriser kommer C-LaaS-avgiften nästan alltid vara lägre än de nuvarande driftskostnaderna för belysning.

Låt oss göra jobbet

Medan du fokuserar på kärnverksamheten tar vi hand om design, finansiering, installation och underhåll av ditt nya belysningssystem. Vi finns där för att avlasta dig under alla steg på vägen.

Med C-LaaS kan du byta till LED-teknik på ett enkelt sätt – utan krångel och utan några förskottsinvesteringar

Varför välja ETAP?

Cirkularitet är mer än bara ett modeord för ETAP. Det har varit centralt i hela vår affärsstrategi. Vi konstruerar alla våra produkter enligt vår filosofi där cirkulariteten kommer först och vi går mot ett cirkulärt förhållningssätt med ett ökande antal kunder. Detta tillvägagångssätt har sina rötter i vårt djupa engagemang för att minska effekten av våra belysningssystem och ge våra kunder bästa möjliga valuta för pengarna. Den drar full nytta av de styrkor vi alltid har varit kända för: livslängden på våra belysningssystem och vår lokala närvaro, nära våra kunder.

C-LaaS livscykel

Arbetssätt

För renoveringsprojekt börjar vi med en gratis snabbskanning. När du är övertygad om vårt förslag kommer vi att skapa ett C-LaaS-dossier, precis som
för nya byggnadsprojekt,. Kostnaderna för denna studie kan senare dras av från den årliga C-LaaS-avgiften.

Quickscan

Gratis snabbskanning

Denna kostnadsfria tjänst låter dig utforska potentialen med Light as a Service för ditt renoveringsprojekt. Den kortfattade rapporten visar alla möjliga förbättringar av din belysningsinstallation i ett nötskal:

 • Hur mycket energi kan du spara?
 • Vilken belysningsstyrka är idealisk för ditt projekt?
 • Vilket är ditt ekologiska fotavtryck?
C-LaaS dossier

C-LaaS dossier

Baserat på byggplanerna eller ett platsbesök skapar vi ett omfattande underlag. Denna fil innehåller ett detaljerat förslag på ditt framtida belysningssystem.

Design och studie

C-LaaS-dossier innehåller en ljusdesign med en detaljerad representation av studieresultaten. Studien följer de senaste normerna och föreskrifterna (EN 12464 Belysning av arbetsytor, EN 1838 & EN 50172 Nödbelysning).

Studien inkluderar följande:

 • Inventering av alla armaturer
 • Arbetsprinciper för alla kontroller
 • Tekniska datablad
 • Jämförelser av exploateringskostnader
 • Beräkning av bidrag
 • Bidragsansökningar
ETAP C-LaaS: Design och studie

Funktionsavtal med servicenivåer

Baserat på vår studie har vi satt funktionsnivåer så länge C-LaaS-avtalet gäller, med garanterade ljuseffektnivåer för varje rum vid en konstant energiförbrukning.

Installation och driftsättning

Vår engagerade projektledare följer upp hela installationen och driftsättningen av belysningsprojektet.

Hanterade tjänster

Vi säkerställer att belysningen fungerar oavbrutet och optimalt under hela avtalet. Våra tjänster innehåller både förebyggande och botande underhåll, årliga efterlevnadskontroller och batteritest.

En cykel utan slut

I slutet av avtalet tar vi ett gemensamt beslut om nästa steg. Det finns flera alternativ:

 • Vi förlänger avtalet efter en noggrann kontroll av installationen
 • Vi förlänger avtalet efter en uppgradering och renovering av installationen
 • Du äger och har ansvar för installationen
 • Vi tar tillbaka installationen för återanvändning i den cirkulära ekonomin
Vi säkerställer att belysningen fungerar oavbrutet och optimalt under hela avtalet. Våra tjänster innehåller både förebyggande och botande underhåll, årliga efterlevnadskontroller och batteritest

C-LaaS referenser

Allt fler kunder förlitar sig på att vi tar på oss hela ägandet av deras belysnings- och nödbelysningssystem. Läs om deras erfarenheter och ta reda på hur de har haft nytta av C-LaaS.

Lighting designed for optimal performance and efficiency Oändlig

Konstruerat för optimal funktion och effektivitet

Allt börjar med vad du behöver. Vi konstruerar ett belysningssystem som passar perfekt med dina behov och specifikationer, samtidigt som vi minskar energiförbrukningen till ett strikt minimum. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för kontor, industri, sjukvård, utbildning, fritid och sport. Vid renovering gör vi en inventering av den installerade basen och bestämmer den bästa vägen framåt – renovering när det är ekonomiskt möjligt, byte vid behov.

Ta del av ändlös belysning

ETAP takes full responsibility and ownership of your lighting and emergency lighting with C-LaaS Enkelt

Sinnesro i alla skeden

C-LaaS gör livet enklare. Vi tar fullt ansvar och ägande för din belysning och nödbelysning, med garanterad funktion, ljusnivåer och energiförbrukning under installationens hela livslängd. I alla skeden kan du lita på att våra erfarna projektledare och serviceingenjörer säkerställer felfri drift och att regelverk efterlevs. Så du kan fokusera fullt ut på det som verkligen betyder något för din organisation.

Ta del av lätt belysning

Our lighting solutions are designed with circularity in mind Utan slöseri

Inget går till spillo

Våra belysningslösningar är konstruerade med cirkularitet i åtanke. Vi konstruerar våra armaturer för lång livslängd, optimerad ljusfördelning och effektivt underhåll. Material och komponenter är noggrant utvalda så att de är enkla att reparera, renovera, återanvända och återvinna. I slutet av installationens livslängd tas alla armaturer bort säkert och tas till vår arbetsplats där vi hittar det bästa cirkulära alternativet. Vi kan återanvända eller renovera hela installationen för ett framtida projekt eller skörda några av delarna och komponenterna för att skapa nya produkter. När inga andra alternativ återstår, arbetar vi med vår certifierade återvinningspartner för att säkerställa att allt material återvinns.

Ta del av belysning utan avfall