1949: Allt började i en hangar i Antwerpen

1949 lade den 23-årige Norbert Joris grunden för vad ETAP är idag. ETAP:s (ElektroTechnische APparaten) aktiviteter var ursprungligen främst inriktade på sjöfartsindustrin, dvs. återspolning av elmotorer. Belysning tillkom inom kort, ursprungligen för fartyg, men senare också för funktionella inomhus- och utomhustillämpningar. De första ElektroTechnische APparaten konstruerades och tillverkades i ett skjul på Eilandje i Antwerpen.

ETAP’s original activities were focused on shipping.
ETAP:s urspungliga aktiviteter fokuserade på sjöfart.

 

In 1960 verhuisde de verlichtingsafdeling naar Malle.
Belysningsavdelningen flyttade till Malle 1960.

 

1960: Flytt till Malle

1960 flyttade belysningsavdelningen (då företagets absolut viktigaste verksamhet) till en helt ny byggnad i Malle. Ursprungligen låg fokus på industriell belysning som snart kompletterades med belysning för kontor, skolor och vårdinrättningar.

1970: Första nödbelysningsarmaturen

Efterfrågan på tillförlitlig nödbelysning fick fart efter den dödliga branden i varuhuset Innovation i Bryssel (1967). ETAP:s första nödarmatur tillverkades 1970. Sedan dess har vi vuxit till en stor aktör på marknaden för nödbelysning i hela Europa.

Eerste generatie noodverlichtingsarmaturen (K4).
Första generationens nödbelysningsarmaturer (K4).

 

Na België werden er ook in andere Europese landen kantoren geopend.
Efter Belgien öppnades kontor i andra länder i Europa.

 

1970–2000: Europeisk expansion

Även om ETAP alltid har behållit sina rötter i Malle blev Belgien snart för litet. Vi öppnade försäljningskontor i Nederländerna, Frankrike och Tyskland och senare även i Spanien, Portugal och Sverige. ETAP:s belysning blev ett koncept i hela Europa.

1987: Första nödbelysningsstyrsystemet

Förutom allmänbelysning och nödbelysning representerar styr- och övervakningssystem ETAP:s tredje signatursortiment. Det började 1987 med AST (automatiskt självtest) för nödbelysning. Senare ELS (dagsljusberoende ljusstyrning), EMD (rörelsedetektering) och Excellum2: ett helt datordrivet ljusstyrningssystem för en eller flera byggnader.

ETAP-reflectorarmatuur met daglichtafhankelijke lichtregeling (ELS).
ETAP:s reflektorarmatur med dagsljusberoende ljusstyrning (ELS)

 

ETAP-lichtpaviljoen anno 2000
ETAP:s belysningspaviljong 2000

 

2000: Öppningen av LIPA

Vi har alltid velat dela vår passion för vilsam och energieffektiv belysning med våra kunder. För att göra det öppnade vi belysningspaviljongen (LIPA) 2000, där du själv kan uppleva belysningens påverkan. 2014 totalrenoverades och uppdaterades belysningspaviljongen.

2003: Början på LED-revolutionen

Introduktionen av LED som en ny ljuskälla utlöste en verklig revolution i belysningsvärlden. 2003 var ETAP en av de första som marknadsförde en nödarmatur med LED. Allmän belysning följde 2010. Idag är våra produkter helt LED-baserade och vi följer noggrant utvecklingen av LED-tekniken.

2003: Begin van de ledrevolutie

2018: LaaS en circulaire economie

2018: LaaS och cirkulär ekonomi

ETAP är återigen ledande inom hållbarhetsområdet med Light as a Service eller kort sagt LaaS. I det här sammanhanget säljer ETAP inte längre armaturer, utan belysning som en tjänst, med hyresavtal för en viss tidsperiod, t.ex. tio år. Armaturer får ett nytt liv. Ett annat exempel på cirkulär belysning innefattar våra renoveringslösningar där vi omvandlar gamla lysrörsarmaturer till LED med bara några mindre justeringar.

2020: ETAP Lighting International

Sedan juni 2020 har ETAP gjort sin internationella karaktär tydlig i sitt företagsnamn: ETAP Lighting International NV. Det här namnbytet går hand i hand med moderniseringen av vår företagsstruktur till ett huvudkontor och sex utländska dotterbolag i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Portugal, Spanien och Sverige.

2021: morgondagens belysning

En ny logotyp och morgondagens belysning speglar vår ambition 2021: att ge våra kunder en säker, vilsam arbetsmiljö i dagens och morgondagens värld genom banbrytande och hållbar belysning.

Våra prioriteringar i det här avseendet är:

  • Cirkulära Light as a Service-belysningslösningar för full sinnesro för våra kunder och cirkulär bearbetning av delar och råvaror.
  • Cirkulära renoveringslösningar som gör det möjligt för våra kunder att snabbt och enkelt byta till energieffektiv, hållbar belysning.
  • Skräddarsydd belysning, 100 % skräddarsydd för våra kunder och deras projekt.
  • Resulterar i lokal produktion med det minsta ekologiska fotavtrycket samt hållbara, pålitliga produkter.

logo ETAP