We are ETAP

 

Som ENTREPRENÖRER har vi åtagit oss att glädja våra kunder med innovativa, cirkulära och skräddarsydda lösningar som ger bekväma och säkra arbetsmiljöer. Vi vill att samhället i stort ska få nytta av vårt engagemang för att minska vårt koldioxidavtryck och maximera användningen av förnybar energi och återanvändbara naturresurser.

Som ett mycket motiverat TEAM tycker vi om att samarbeta och inspirera varandra för att sätta värde för kunder och planeten främst. Tillsammans förbättrar och finjusterar vi kontinuerligt vår Circular Light as a Service-lösning för att ge våra kunder sinnesro och påskynda antagandet av cirkulära belysningsförslag.

Vi är SMIDIGA, snabba, effektiva och flexibla när vi svarar på specifika önskemål från våra kunder. Vi gör allt för att erbjuda lösningar för renoveringsmarknaden, eftersom vi är övertygade om dess relevans för samhället för att uppnå koldioxidneutralitet.

Vi har åtagit oss att skapa långsiktiga PARTNERSKAP. Vi utvecklar och upprätthåller ett starkt nätverk av högkvalificerade partners som värdesätter och bryr sig om våra kunder, samhället och planeten.