We are ETAP

 

Som företagare vill vi gärna förse våra kunder med innovativa, skräddarsydda, cirkulära belysningslösningar som ger komfortabla och säkra arbetsmiljöer. Vi vill att samhället i stort ska ha nytta av vårt åtagande att minska vårt koldioxidavtryck och i så stor utsträckning som möjligt använda förnybara och återanvändbara resurser.

Som ett mycket motiverat team tycker vi om att samarbeta och inspirera varandra till att vara ett föredöme för kunderna och sätta planeten först. Tillsammans förbättrar och finjusterar vi kontinuerligt vår Light as a Service-lösning så att våra kunder kan känna sig trygga och vi kan påskynda anpassningen till cirkulära belysningsförslag.

Vi är smidiga, snabba, effektiva och flexibla när det gäller att svara på specifika önskemål från våra kunder. Vi satsar allt vi kan på att erbjuda lösningar för renoveringsmarknaden. Vi är övertygade om att de är relevanta för samhället för att nå målen för neutrala koldioxidvärden.

Vi är fast beslutna att skapa långsiktiga partnerskap. Vi utvecklar och underhåller ett starkt nätverk av högt kvalificerade partners som värdesätter och bryr sig om våra kunder, samhället och planeten.