1. Allmänt

1. Denna cookie-policy reglerar behandling av cookies eller liknande teknik som en del av användningen av vår webbplats (”webbplatsen”) och ytterligare tjänster (nedan kallade ”tjänster”). Behandlingen utförs av ETAP Lighting International NV som är ansvarig för behandlingen, med huvudkontor i Malle (Belgium), på 130 Antwerpsesteenweg (”vi”, ”vår”), listat i handelsregistret under nummer 0424.980.655 i enlighet med gällande lagstiftning om skydd för privatlivet.

2. Cookies är små textfiler som lagras på datorns hårddisk som innehåller specifik information, ibland även också personuppgifter. När du använder vår webbplats och/eller tjänster samlar vi även in och bearbetar personuppgifter på andra sätt än genom cookies och liknande teknik. Om du vill veta mer ber vi dig läsa vår sekretesspolicy.

3. Genom att fortsätta använda vår webbplats och/eller tjänster eller genom att klicka på Godkänn efter att du har informerats om användningen av cookies och liknande teknik, godkänner du att du har läst denna cookie-policy noggrant och att du godkänner utan undantag. Som förklaras i denna cookie-policy kan du ändra dina cookie-inställningar när som helst.

4. Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra, komplettera eller ersätta denna cookie-policy. Din uppmärksamhet kommer att dras mot sådana ändringar, tillägg eller ersättningar via vår hemsida och/eller tjänster. Om du inte godkänner dessa ändringar, tillägg eller ersättningar ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till info.be@etaplighting.com. Om vi inte har fått ett meddelande inom tre arbetsdagar efter ändringarna, tilläggen eller ersättningarna som meddelats dig via vår webbplats eller våra tjänster anses du ha accepterat alla ändringar, tillägg eller ersättningar.

 

2. Vilka cookies och varför

1. När du besöker och/eller använder vår webbplats placerar vi cookies eller använder liknande teknik med vilken vi samlar in och behandlar personliga uppgifter om dig. Sagda cookies och liknande teknik innefattar bland annat:

 • Namn: _dc_gtm_UA-xxxxxxxx-xx
 • Typ: icke-funktionell
 • Mål: Google Analytics: lagring av statistik. Håller reda på hur användaren besöker webbplatsen för att förbättra tjänster och onlineportaler. Googles sekretesspolicy.
 • Kvarhållandetid: 1 dag

 

 • Namn: __ga – www.etaplighting.com
 • Typ: icke-funktionell
 • Mål: Google Analytics: lagring av statistik. Håller reda på hur användaren besöker webbplatsen för att förbättra tjänster och onlineportaler. Googles sekretesspolicy.
 • Kvarhållandetid: 2 år

 

 • Namn: _atuvc, _atuvs, loc, mus, ssc, ups, uid, uvc, loc
 • Mål: Dessa cookies placeras av tredjeparten AddThis för att kunna dela sidan på sociala nätverk.
 • Kvarhållandetid: 2 år

 

 • Namn: hubspotutk, irstvisit, _hstc
 • Typ: icke-funktionell
 • Mål: HubSpot Analytics: lagring av statistik. Håller reda på hur användaren besöker webbplatsen för att förbättra tjänster och onlineportaler. Hubspot sekretesspolicy
 • Kvarhållandetid: 10 år

 

 • Namn: com.silverpop.iMAWebCookie
 • Typ: funktionell
 • Mål: Dessa cookies placeras av Silverpop, ett marknadsföringsföretag på internet. Dessa cookies användas för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Cookiesarna samlar anonymt in information, inklusive antalet besökare på webbplatsen, hur besökarna når webbplatsen och sidorna de har besökt.
 • Kvarhållandetid: permanent

 

 • Namn: Facebook: c_user, locale, sb, wd, xs
 • Typ: icke-funktionell
 • Mål: Facebook använder cookies för att hålla reda på vilka webbplatser som användarna besöker. Med hjälp av dessa cookies mäts besökardata av Facebook och en profil har tagits fram för att visa en relevant annons på Facebook, Instagram eller på tredjeparts webbplatser (intressebaserad inriktning).
 • Kvarhållandetid: 2 år

 

2. Du kan undvika att cookies placeras eller ta bort befintliga cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Du kan få hjälp om hur du ändrar dessa inställningar op webbläsarens webbplats. Tänk på att om du inte aktiverar cookies när du besöker webbplatsen kan leda till att några eller alla funktioner på webbplatsen inte fungerar ordentligt.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edgee: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US.
 

3. Vem vi delar data med

Vi skickar inte dina personuppgifter på ett identifierbart sätt till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke om det inte krävs för att tillhandahålla tjänster.

Vi kan anlita externa processorer för att göra webbplatsen och/eller tjänsterna tillgängliga för dig. Vi ser till att processorer från tredje part endast behandlar dina personuppgifter på våra vägnar och underkastas skriftliga instruktioner från oss. Vi garanterar att alla externa processorer väljs med vederbörlig omsorg så att vi kan räkna med säkerheten och integriteten för dina personuppgifter.

Vi kan överföra anonyma och/eller aggregerade data till andra organisationer som kan använda nämnda data för att förbättra produkter och tjänster och skräddarsy marknadsföring, presentation och försäljning av produkter och tjänster.
 

4. Var vi behandlar data

1. Vi och våra externa processorer behandlar endast dina identifierbara personuppgifter i EEA.

2. Vi kan vidarebefordra dina anonyma och/eller aggregerade data till organisationer utanför EEA. Om en sådan överföring sker ser vi till att det finns lämpliga garantier för att bevara säkerheten och integriteten för dina personuppgifter och att alla rättigheter som berör personuppgifter garanteras, vilket du kan åtnjuta under gällande lag.

5. Hur vi behandlar data

1. Vi gör vårt yttersta för att bara behandla de personuppgifter som krävs för att nå de mål som beskrivs i denna cookie-policy. Vi behandlar dina personuppgifter juridiskt, ärligt och öppet. Vi gör vårt yttersta för att hålla dina personuppgifter korrekta och aktuella.

2. Dina personuppgifter behandlas bara så länge som det är nödvändigt för att nå de mål som beskrivs i denna cookie-policy eller tills du tar tillbaka din tillåtelse av behandlingen. Tänk på att om du tar tillbaka ditt tillstånd kan det innebära att du inte längre kan använda webbplatsen eller tjänsterna helt eller delvis. Om du har registrerat dig på den här webbplatsen tar vi bort dina personuppgifter om du raderar din profil om vi inte hindras från att göra det på grund av en juridisk eller lagstadgad skyldighet eller en rättslig eller administrativ order.

3. Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller stöld och mot oavsiktlig förlust, manipulation eller förstörelse. Åtkomst av vår personal eller våra externa processorers personal är endast möjlig om man behöver veta och omfattas av strikta sekretessförpliktelser. Du måste dock förstå att omsorgen om skydd och säkerhet endast är en skyldighet att göra så gott vi kan och denna kan aldrig garanteras.

6. Dina rättigheter

1. Du har rätt att få åtkomst till alla personuppgifter vi behandlar om dig. Begäran om åtkomst som uppenbarligen lämnas in för att leda till olägenheter eller skador på oss ska inte hanteras.

2. Du har rätt att begöra att alla personuppgifter om dig som är felaktiga eller ej korrekta ska korrigeras utan kostnad. Om du har registrerat dig på vår webbplats kan du korrigera många av dessa uppgifter i din profil. Om sådan begäran lämnas måste du bifoga bevis på att de personuppgifter du vill rätta är felaktiga.

3. Du har rätt att ta tillbaka tillåtelsen du gav oss för att behandla dina uppgifter, men nämnda återkallelse påverkar inte de uppgifter som vi redan har samlat in genom cookies eller liknande teknik utifrån din tidigare tillåtelse. Om du inte längre vill att vi samlar uppgifter genom cookies eller liknande teknik kan du ändra inställningarna i webbläsaren när som helst eller radera nämnda cookies.

4. Om den avsedda behandlingen är kvalificerad som direktmarknadsföring har du rätt att motsätta dig nämnda behandling utan kostnad och utan rättfärdigande.

5. Du har rätt att begära att personuppgifter som berör dig tas bort om de inte längre behövs mot bakgrund av de syften som förklaras i denna cookie-policy eller om du tar tillbaka din tillåtelse att behandla. Du måste dock ta hänsyn till att en begäran om borttagning kommer att bedömas av oss i ljuset av lagar och förordningar eller administrativa/rättsliga beslut som kan hindra oss från att ta bort personuppgifterna.

6. Istället för borttagning kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om (a) du bestrider noggrannheten i nämnda uppgifter; (b) behandlingen är olaglig eller (c) uppgifterna behövs inte längre för avsedda ändamål, men du behöver dem för ditt försvar i rättsliga förfaranden.

7. Om dina personuppgifter behandlas på grundval av tillstånd eller ett kontrakt och behandlingen sker automatiskt har du rätt att få de personuppgifter du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och mekaniskt läsbart format och om det är tekniskt möjligt har du rätt att vidarebefordra nämnda uppgifter direkt till en annan tjänsteleverantör. Om det är tekniskt genomförbart bestämmer endast vi.

8. Om du vill lämna in en begäran om att utlova en eller flera av de ovan nämnda rättigheterna, skicka ett e-postmeddelande till info.be@etaplighting.com. I denna begäran måste du tydligt ange vilken rätt du vill utöva och varför. Den måste också vara daterad och undertecknad och åtföljas av en digitalt skannad kopia av ditt giltiga ID-kort som visar din identitet. Vi informerar dig omedelbart om att vi tagit emot en sådan begäran. Om begäran visar sig vara berättigad kommer vi att uppfylla den så snart som möjligt och senast  30 dagar efter vi fått begäran.

9. Om du har ett klagomål om hur du behandlar dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss på följande e-postadress: info.be@etaplighting.com. Om du ändå inte är nöjd med vårt svar ber vi dig skicka ett klagomål till sekretesskommissionen i Belgien. För ytterligare information, gå till http://www.privacycommission.be.