All intelligens hos Excellum2 finns i en liten diskret och elegant styrenhet. Olika styrenheter kan utbyta information med varandra. Som en följd är Excellum2 lämpligt för alla sorters projekt: från medelstora rum till stora byggnader med flera våningar.

Excellum2 controller

Enkel hantering och användning

Som byggnadens chef bestämmer du belysningen i de olika utrymmena; scenarierna; tidsinställningar osv. Alla dessa parametrar kan enkelt hanteras och justeras i datorn, via ett internt nätverk eller via Internet. Du behöver därför inte befinna dig i byggnaden för att hantera belysningsinstallationen. Det intuitiva gränssnittet är baserat på byggnadens ritning så att du direkt kan kontrollera status för belysningen i byggnaden. Du behöver inte vara ett datorgeni för att göra justeringar. Exempel: du kan tilldela sensorer till en zon med dra och släpp-funktionen. Justeringar av kalenderkontroll är inte svårare än hanteringen av en Outlook-kalender.

Det finns ett enkelt gränssnitt med ett begränsat antal funktioner för användare. Det kan ställa in önskad belysningsnivå eller ringa upp förprogrammerade scenarier, på en dator, surfplatta eller smartphone.

Energisparande

Den mest energieffektiva belysningen är belysning som är släckt. Excellum2 tänder/släcker endast lamporna där och när det är behövs och dimmar lamporna och släcker dem när så är möjligt. För att göra så använder systemet energisnåla strategier: dagsljusberoende styrning; närvarodetektering; intelligent tidsstyrning och justering efter uppgiften. Genom att kombinera dessa strategier på ett intelligent sätt kan du spara upp till 75 % energi. Excellum2 håller dig dessutom ständigt informerad om faktiska besparingar: om du ansluter en energimätare mäter styrenheten faktisk förbrukning.

Duurzaam

Flexibelt

Excellum2 justerar belysningen utifrån dina önskemål och behov och förser dig med rätt ljus på rätt ställe. Om dessa önskemål ändras kan du med hjälp av Excellum2-programmet justera belysningen utan större insats. Dessa fem strategier gör din belysningsinstallation flexibel i tid och utrymme: integrering med andra tekniker; hantering av nödbelysning; utvecklas med byggnaden; personlig styrning och scenarioinställning.

Systemstruktur

without ESM

without ESM legenda