Belgisk kvalitetsbelysning med internationell attraktion – det är vad ETAP har stått för i många år. Från och med den 1 juni återspeglas denna internationella aspekt även i vårt företagsnamn: ETAP Lighting International NV.

Namnbytet går hand i hand med omarbetningen av vår företagsstruktur till ett huvudkontor och sex utländska kontor i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Portugal, Spanien och Sverige.

Våra kunder och partners är vårt huvudfokus även i den här strukturella ändringen. Detta gör att vi kan effektivisera vår administration och ge dig ännu bättre service i framtiden.

Kort sagt: ETAP:s bekanta produkter, anställda och värden förblir desamma, förutom att vi välkomnar dig som ETAP Lighting International NV från och med den 1 juni – och det med öppna armar.