Katalogen har blivit helt uppdaterad, med mer projektbilder och komplett urval för samtliga armaturserier. Armaturkoderna kan hittas på hemsidan via en QR-kod eftersom den tekniska prestandan och armaturkoderna ändras ofta pga den snabba utvecklingen av LED. De olika alternativen för att konvertera gamla nödbelysningsarmaturer till moderna omfattas också. Denna inspirationsboken finns i en engelsk version som tillhandahålls för Sverige.