Ett högt skrik från förvaltningen av OPZ Geel.

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) - Geel är ett integrerat psykiatriskt centrum som hjälper vuxna, geriatriska patienter, barn och ungdomar. Att tillhandahålla ett säkert hem för sina boende är deras högsta prioritet.

En kvalitativ och pålitlig nöd- och evakueringsbelysning är en del av att bo i ett säkert hem.

Den befintliga nödbelysningen kan inte längre uppfylla detta krav. Det var därför OPZ Geel krävde ETAP. Med LAAS, Light as a service, kommer ETAP att ersätta alla nödbelysningsarmaturer (ett annat märke) och stödja OPZ med underhåll och service i 20 år.

Installationen utförs i samarbete med Siegers Elektro.