U23

U23 lämpar sig perfekt för belysning av utrymmen där den fria höjden är begränsad och den kombinerar dessutom hög effekt och bibehållet ljusflöde. Ljusfördelning i armaturer med opal optik har optimerats för att få behaglig, jämn belysning i exempelvis korridorer eller trapphus. U23-armaturer finns även i en IP54-version (underifrån) för att kunna användas i krävande miljöer, t.ex. kök och sanitära utrymmen.