Innovativa renoveringslösningar

I och med den senaste europeiska lagstiftningen om utfasning av lysrör är dessa lampor nu borta från marknaden. Detta gör det omöjligt att byta ut lamporna.

Snabb och enkel installation

Vid renoveringen återanvänds originalhöljet och kablage. Insidan är ny, med batterier med lång livslängd, ny elektronik och en LED-ljuskälla. Du kan uppgradera armaturerna och ansluta dem till ett centralt styrsystem utan att lägga till eller ändra ledningar. Gamla lysrörsarmaturer är vanligtvis konstruerade för NiCd-batterier (nickel-kadmium). Om du byter till LED får du också fördelarna med giftfria NiMH-batterier (nickel-metallhydrid). Självklart ger vi fem års garanti på våra armaturer som uppfyller den standard som krävs för nödbelysning, EN 1838.

 

Hur det fungerar?

Standardmoduler för enkel omvandling

För nödbelysning erbjuder vi standardiserade upprustningsmoduler för de flesta armaturer. Dessa moduler kan enkelt bytas ut av ditt interna underhållsteam och hela processen tar bara några minuter.

Standard modules for an effortless transformation

1

Ta bort täckplåten

remove the cover

 

2

Ta bort den fluorescerande inredningen

remove the cover

 

3

Installera LED-inredningen

remove the cover

 

4

Sätt tillbaka kåpan

remove the cover

 

Slutet för lysrör

Lysrör håller på att försvinna och det är omöjligt att ersätta dem.

Uppgradera på 5 minuter

Minimera avbrotten i din verksamhet.

Inget behov av att avbryta arbetet

Minimera avbrotten i dina dagliga aktiviteter.

Miljövänligt

Dra nytta av fördelarna med giftfria nickel-metallhybridbatterier.

Minimerar underhållskostnaderna

Inga fler lampbyten.

Minimera materialanvändningen och minska avfallet

Värdefulla material behålls, ny utvinning undviks.