Vond u dit interessant? Ontdek nog meer...

  • Circulariteit en Duurzaamheid

In ons streven om economische groei in balans te brengen met zorg voor het milieu, hebben we een nieuwe stap gezet in de richting van een circulaire economie.

  • Regelgeving verlichting

Is noodverlichting verplicht volgens de Belgische wet? En zo ja, waar en wanneer dan? ETAP geeft een overzicht van de evolutie van wetten en normen rond veiligheidsverlichting.

  • Regelgeving verlichting

In Nederland wordt de verantwoordelijkheid voor de noodverlichting gelegd bij de eigenaar van een gebouw, wegens het Bouwbesluit, en bij de werkgever, wegens de Arbowet. Verder zijn er ook heel wat normen die van toepassing zijn.