ETAP Batterisystem

EBS, ett kraftfullt och flexibelt centralt batterisystem

Säkra strömförsörjning till nödbelysningen

i hela byggnaden eller specifika utrymmen

med ett kraftfullt centralt batterisystem

 

central battery system

istället för decentraliserade

batterier i alla enskilda armaturer.

decentralised batteries

 

Central övervakning

Övervaka via EBS-skåpet

Kontrollera systemstatus på skåpdisplayen till ETAP batterisystem (EBS):

 • En display för alla armaturer
 • Åtkomlig plats
 • Omedelbar feldetektering
 • Automatisk detektering av nödström

Övervaka via ESM-portalen

Anslut EBS till ETAP Safety Manager (ESM) för att styra och hantera hela systemet*, inklusive:

 • Fjärråtkomst
 • Detaljerad statusöversikt
 • Effektiv underhållsplanering
 • Enkel testning
 • Automatisk loggbo

* Det centrala batterisystemet och nödbelysning med decentraliserade batterier kan kombineras.

central monitoring

Effektivt underhåll

Efficient maintenance

Underhållskrav för centraliserad strömförsörjning:

 • Periodiskt funktions- och autonomitest
 • Årlig visuell inspektion och kontroll
 • Uppdaterad loggbok

Fördelar med EBS:

 • En åtkomlig plats för inspektion
 • Tids- och kostnadseffektivt, speciellt för tillämpningar med svåråtkomliga armaturer
 • Enkel planering, testning och registrering när det är kopplat till ETAP Safety Manager-systemet

 

 

 

Alla fastighetsägare är ansvariga för att de europeiska standarderna följs:

 • SS-EN 1838: Belysning - Nödbelysning
 • SS-EN 50171: System för avbrottsfri elförsörjning
 • SS-EN 50172: Anläggningar för utrymningsbelysning

Mer information om nationella och EU-standarder och föreskrifter finns i den omfattande översikten på vår webbplats.

Serviceerbjudande

ETAP Serviceerbjudande

Låt ETAP ta hand om det årliga underhållet:

 • Underhåll och registrering i enlighet med europeiska standarder
 • Byte av batteri ( > 5 år)
 • Omfattande maskinvarutester
 • Rekommendationer för proaktivt underhåll
 • C-LaaS (tillval)

Circular Light as a Service (C-LaaS)

Låt ETAP ta hand om hela livscykeln i minst 10 år eller mer:

 • Studie och design
 • Installation
 • Underhåll
 • Byte av batteri
 • Avlägsnande och återanvändning

EBS service offer

Pålitligt i krävande och extrema tillämpningar

Varma och kalla förhållanden

EBS-batterierna installeras på avstånd under optimala förhållanden för att garantera batteriets livslängd och pålitlighet.

hot and cold conditions

ÖPPNA PARKERINGAR

UTRYMNINGSVÄGAR UTOMHUS

KALLA RUM

MASKINRUM

LIVSMEDELSBEARBETNING

Stäng av kritiska processer på ett säkert sätt

EBS-batterierna garanterar lång autonomi vid hög ljusintensitet.

EBS batteries guarantee long autonomy at high light intensity.

INDUSTRIPRODUKTION

SJUKHUS

FLYGLEDNING

Svåråtkomliga armaturer

EBS-batterierna är lättåtkomliga, utan komplexa ingrepp på grund av höjd- eller hygienrestriktioner.

EBS batteries are easily accessible, without complex interventions due to height or hygiene restrictions.

SHOPPINGCENTER

IDROTTSHALLAR

RENRUM

Arkitektonisk designfrihet

total designfrihet med EBS:

 • Slå på allmänbelysningen under en nödsituation
 • Kombinera med alla sorters armaturer
 • Håll alla elektriska komponenter utom synhåll
 • EBS-systemen placeras på avstånd och befintliga nätledningar används

Maximera estetiken för arkitektoniska byggnader och monument.

Enjoy total design freedom with EBS

Skalbar och flexibel konfiguration

Anpassa konfigurationen till projektets specifika behov.

Anpassa konfigurationen till projektets specifika behov.

Kombinera masters, submasters och substations för att skala upp eller uppfylla kraven för olika avdelningar i byggnaden. En master kommunikations-BUS medger full kontroll från en av EBS-enheterna.

Konfigurera om när som helst, vid byggnadsändringar:

 • Utbyggnad
 • Återanvändning
 • Renovering

Välj ebs-konfiguration

EBS for small buildings

SMÅ BYGGNADER

 

EBS superior compact

EBS Superior Compact

 

EBS for medium buildings

MEDELSTORA BYGGNADER

 

EBS superior

EBS Superior

 

EBS for large buildings

STORA BYGGNADER

 

EBS superior master

EBS Superior (master) +
EBS Superior Compact & EBS Superior (substation)

 

Tekniska specifikationer

Övervakning

Alla EBS-system är kompatibla med olika tillval:

 • ETAP Safety Manager (ESM)
 • Addresserbara styrmoduler för övervakning av enskilda armaturer

Specifikationer per skåp

 

System Standby spänning Nödspänning Batterier Armaturkretsar Autonomi Ström
EBS Superior Compact 230V AC** 2 eller 4 4 1 eller 3h 350VA / 280W
8h 188VA / 150W
EBS Superior 230V AC 216V DC 18 eller 36 4 till 72 1, 3, 8h skalbar*

* EBS Superior kan anslutas till en generator eller sekundär strömkälla för att ytterligare förlänga nöddriften.

** EBS Superior Compact är lämplig för Allmänljusarmaturer.

Konfigurationsgränser per skåp

EBS Superior Compact

EBS superior compact 3h

 

8h

 

2 eller 4 batterier

upp till 4 strömkretsar
upp till 20 armaturer per krets = 80 armaturer

3h vid 350 VA / 280 W 8h vid 188 VA / 150 W

 

EBS Superior

EBS superior scalable autonomy

 

18 eller 36 batterier
+
tillvalskombinationer med generator/sekundär strömförsörjning
upp till 72 strömkretsar
upp till 20 luminaires per krets = 1440 armaturer
skalbar autonomi

 

Sortiment och tillval

EBS Superior Compact EBS Superior
EBS superior compact basic EBS superior compact EBS superior
Grundutförande Designutförande Tekniskt utförande
fire resistant housing Extra tillval: brandsäkert hölje
Extra tillval: separata batterier

Addresserbara kontrollmoduler

EBS addressable control modules

 

EBS övervakar som standard alla kretsar oberoende, lägg till addresserbara styrmoduler för att övervaka enskilda armaturer.

Lägg till addresserbara kontrollmoduler för att kombinera permanenta, icke-permanenta och switchade permanenta armaturer på samma krets.

Det finns olika styrmoduler för statiska och DALI-drivdon.

ADDRESSERBARA KONTROLLMODULER

 

EBS superior compact: koder

      EBS Superior Compact EBS Superior Compact Basic
      EBS superior compact EBS superior compact
Maximal Total
effekt
Autonomi Vikt Productkod Dimensioner
(H x B x D)
Productkod Dimensioner
(H x B x D)
250VA/200W 1h 25kg KCC0100/250-060 610 x 410 x 205 mm KCC0110/250-060 600 x 400 x 200 mm
350VA/280W 1h 35kg KCC0100/350-060 610 x 410 x 205 mm KCC0110/350-060 600 x 400 x 200 mm
225VA/180W 3h 35kg KCC0100/225-180 610 x 410 x 205 mm KCC0110/225-180 600 x 400 x 200 mm
250VA/200W 3h 48kg KCC0100/250-180 880 x 410 x 205 mm KCC0110/250-180 850 x 400 x 200 mm
350VA/280W 3h 61kg KCC0100/350-180 880 x 410 x 205 mm KCC0110/350-180 850 x 400 x 200 mm
88VA/70W 8h 35kg KCC0100/088-480 610 x 410 x 205 mm KCC0110/088-480 600 x 400 x 200 mm
188VA/150W 8h 61kg KCC0100/188-480 880 x 410 x 205 mm KCC0110/188-480 850 x 400 x 200 mm
250VA/200W 8h 109kg KCC0100/250-480 1420 x 410 x 205 mm

Kontakta din ETAP-rådgivare för mer information.