ESM

Nödbelysning kan rädda liv, vilket är anledningen till att den är reglerad i lagen:

  • Svensk standard SS-EN 1838 beskriver hur nödbelysning skall appliceras.
  • Svensk standard SS-EN 50172 definierar regler och instruktioner gällande övervakning och styrning av nödbelysningsanläggningar.

En omfattande översikt över nationella och europeiska standarder och regler finns i ETAPs katalog och på vår webbplats.