R3118/LEDN430DX1


ytmonterad armatur • kvadratisk
Kontor, Hälsovård, Utbildning, Horeca, Detaljhandel, Fritid
lackad stålplåt
LED LP • 4000 K
Shielded lens • medelbredstrålande
<= 19
2950 lm
148 lm/W
98% @ 50khrs (Tq=25°C)
EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED