Lämna inga spår efter sig

I den naturliga världen finns inget sådant som avfall. Och det är så det ska vara med våra belysningslösningar. Med C-LaaS leder ETAP resan mot cirkularitet. Det är det som driver oss att optimera produkter och lösningar så att vårt – och ditt avfall minimeras. Från produktion och transport till användning och underhåll – renoverade och återanvända belysningssystem tar oss närmare en cirkulär destination utan avfall.

Var en del AV LOSNINGEN

Det är inte lätt att avgöra vad som är bäst för miljön. Vi vet. Med våra beprövade cirkulära belysningslösningar kan du vara en föregångare imorgon.

Vi ser inte använda produkter som avfall. Istället ser vi dem som en källa till komponenter och råmaterial som vi kan återanvända. Vi går längre än så och återanvänder gamla armaturer och skapar skräddarsydda renoveringslösningar som minskar koldioxidavtrycket med minst 55 %. Så att du kan agera istället för att fråga.

Hållbarhet i DETALJERNA

Avfall är inte bara det som lämnas kvar. Att minska avfallet börjar långt före konsumtion – och till och med produktion. Det börjar med de minsta detaljerna i konstruktionen. Därför samarbetar vi med innovativa leverantörer för att söka efter biobaserade ochbiologiskt nedbrytbara materialalternativ. Det är därför vi utformar dina armaturer i aluminium med över 85 % återvunnet innehåll och återvunnen plast. Och om de inte längre kan uppgraderas och återanvändas är våra armaturer lätta att ta isär så att komponenterna kan återanvändas eller återvinnas på nytt.

Hållbarhet i detaljerna

Engagerade på ALLA NIVAER

ETAP:s engagemang för att minska avfallet lyser igenom i allt vi gör, t.ex. i våra företagspartnerskap. Som en del av The Shift går vi samman med andra företag för att lära oss och inspirera varandra i fråga om hållbarhet.

Vi väljer att gå längre än regelverket – 55 % minskat koldioxidutsläpp till 2030 – genom att ansluta oss till initiativet Science-Based Targets. Istället åtar vi oss att minska fotavtrycket med minst 55 % till 2025 jämfört med 2018.

Engagerade på alla nivåer
Har det väckt ditt intresse? Läs mer om morgondagens belysning.

Har det väckt ditt intresse? Läs mer om morgondagens belysning.