KE213/6OS11-ATEX1


ytmonterad armatur • rektangulär
industri
lackerat aluminium
LED LP
linjär lins
520 lm
utrymningsväg/öppna ytor
DALI
IEC/TR 62778: RG 0