Råd

ETAP:s tjänster börjar så snart som en ny installation planeras. Våra belysningsspecialister hjälper dig med valet av en belysningslösning som skräddarsys efter dina behov och med beaktande av gällande standarder. Vi stödjer dig i alla steg på vägen i valet av rätt armaturer och ljusstyrningssystem och tar fram en detaljerad plan för hela byggnaden.

Advice

Allt börjar med en bra konversation

Vilka armaturer väljer du? Vilken belysningsnivå behöver du? Vilka är de juridiska kraven för nödbelysningen? Hur hanterar du lobbyn, toaletterna eller den underjordiska parkeringsplatsen? Våra belysningsspecialister besöker dig och diskuterar det med dig.

Jämföra olika lösningar

Är du ännu inte 100 % säker på hur du exakt vill belysa dina utrymmen? ETAP har tagit fram en uppsättning provstudier för ett antal referensutrymmen, dvs. enskilda kontor, korridorer, klassrum osv. Härigenom kan du jämföra flera lösningar och snabbt göra ett mer riktat och informerat val.

Detaljerad belysningsstudie

Vi genomför en belysningsstudie för din byggnad, med detaljerade belysningsberäkningar för varje utrymme. Vi beskriver utrymningsvägar för din nödbelysning. Vi kan också skapa en visuell presentation för det föreslagna belysningskonceptet. Ekonomisk analys med driftskostnader och kostnadsåtervinning ingår i alternativen.

Driftsättning och stöd

 

Under installationen av våra styrsystem stöder vi dig med insamlig av nödvändig information. Under driftsättningen hjälper vi dig så att perfekt drift säkerställs. Allting testas noga, vi kontrollerar alla inställningar och utbildar dig och din personal om hur systemet används.

Implementering

Grundlig förberedelse kommer att ha föregått genomförandet av ett kontrollsystem. Tillsammans har vi etablerat exakt det du behöver. En plan har tagits fram med alla delar och funktioner, materialräkning och teknisk översikt. Därefter är det självklart viktigt att allt går enligt planen. I vissa system levereras delarna med rätt inställningar, vilket gör att installatören kan utföra arbetet. I många fall måste vi implementera en del av systemet på plats. Vi testar självklart allt före första driftsättningen.

För Excellum2 och ESM har ETAP dessutom online-tillgång till systemet vilket gör att vi kan testa och justera inställningarna utan att vi måste besöka dig.

Utbildning

Styrsystem är endast effektiva om både användare och administratörer vet hur de används. ETAP strävar efter att göra sina system användarvänliga, men vi tillhandahåller naturligtvis utbildning där det behövs.

Underhåll

När alla delar har installerats och systemen är i drift är det viktigt att isoleringen hanteras på ett bra sätt. ETAP kan hantera underhållet av (nöd)belysningen eller styrsystemen. Ytterligare tjänster efter installationen innefattar bland annat inspektion, ljusmätningar eller lagerinventering. Du kan välja ett standardkontrakt eller en skräddarsydd lösning.

Maintenance EBS

Standardkontrakt

ETAP tillhandahåller standardlösningar för underhållet av allmän- och nödbelysningsinstallationen. Vi besöker dig med överenskomna intervall och utför omfattande tester för att kontrollera om armaturerna fortfarande fungerar som de ska. Vi byter vid behov ut lampor och batterier som närmar sig eller har nått slutet av sin livslängd. Trasiga delar repareras eller byts ut i vår produktionsenhet i Malle. Vi besöker dig också för underhåll, inspektion och tester av våra centrala batterisystem (EBS och EBS Compact).

För underhåll av våra ljusstyrsystem (Excellum och Excellum2) och nödbelysning (ESM) tillhandahåller vi flera lösningar beroende på systemet. När det gäller ESM kan vi arbeta antingen på distans eller på plats. När det gäller Excellum2 behandlar vi felmeddelanden och informationsförfrågningar på distans. Vi erbjuder dessutom årliga inspektioner på plats. När det gäller Excellum kan kunder välja mellan flera moduler, från telefon- och online-support till årliga utryckningar. Vi lämnar naturligtvis omfattande rapporter vid varje utryckning så eventuella obehagliga överraskningar undviks.

 

Skräddarsydda kontrakt

Utöver standardkontrakt har vi dessutom skräddarsydda lösningar:

Utbildning: Vi tillhandahåller skräddarsydd utbildning för våra Excellum DALI-, Excellum2- och ESM-styrsystem. Vill du ha en uppdateringskurs i de anvisningar du fick under driftsättningen? Vill du hellre lära känna systemet grundligt? Efter vår utbildning kan du lösa problem eller till och med göra justeringar i dina inställningar.

Inventering: I stora byggnader eller komplex är det ofta inte självklart vilken (nöd)belysning som är installerad i de olika utrymmena, särskilt om det handlar om äldre byggnader. Vi besöker dig, inventerar hela belysningsinstallationen och förser dig med nödvändig dokumentation.

Ljusmätning: Belysning i skolor, arbetsmiljöer eller vårdinstitutioner måste uppfylla särskilda standarder. Minsta möjliga ljusstyrka används, beroende på vilken uppgift som ska utföras. Det kan hända att omständigheterna ändras med tiden. Justeringar i färg, arrangemang och material i ett utrymme kan påverka belysningen. För att säkerställa att din belysning fortfarande är tillräcklig kan vi komma till dig och mäta ljusstyrkan och därefter kan du vidta åtgärder om det behövs.

Om du har några frågor om dessa eller andra skräddarsydda kontrakt ber vi dig kontakta oss så hjälper vi dig gärna.